Jdi na obsah Jdi na menu
 


To slovo evokuje sůl, ale tanec je to sladký jako med. Prostor je zaplaven neutuchajícími rytmy. Houpající se boky a multikulturní směs šťastných, usmívajících se tváří dominují neobyčejně družné atmosféře... To je salsa!

Salsa (v španělském překladu "omáčka") je směs afro-karibských rytmů. Někteří se domnívají, že kolébkou salsy je Kuba, druzí, že pochází z Portorika. Další z teorií tvrdí, že jako v "omáčce" skupina mladých hudebníků v New Yorku (převážně Kubánci, Portorikánci a Kolumbijci) se rozhodli přidat do své hudby více "přísad" ze svých původních hudebních tradic. Chtěli vytvořit nový styl, který by si však uchoval onu tropickou "příchuť" afro-karibských rytmů. Dnes je tolik tanečních stylů salsy, kolik je lidí, kteří ji tančí … Každý z nás miluje a uznává ten svůj … Vítejte ve světě salsy!

Základní Salsa styly

Tanečních stylů salsy je tolik, kolik je lidí, kteří ji tančí. Je to tím, že salsa je tanec "volného stylu", tanec nespoutaný a svobodný, který nemá žádná pevně daná pravidla, která by se musela dodržovat. Kdysi bylo nutné znát pouze pár základních kroků a pak už jen stačilo nechat se vést hudbou a svým citem. Salsa od té doby do sebe vstřebala mnoho jiných tanečních stylů a stala se daleko propracovanější taneční formou.

Přestože je to nadále tanec "volného stylu", v různých částech světa se vyvinuly odlišné typy salsy. Každý z nich má jiné pohyby nohou a také jiné otáčky. K hlavním typům salsy patří:

  1. Salsa LA
  2. Newyorská salsa
  3. Kubánská salsa
  4. Rueda

Dohromady tyto styly představují obrovský repertoár krokových variací a otáček. Každý z nich je odlišnou interpretací salsového rytmu a společně tvoří nezměrné bohatství umělecké tvořivosti.

Vítejte ve světě salsy!

Salsa LA

Jak název napovídá, Los Angeles vyvinulo svůj vlastní charakteristický typ salsy, popularizovaný slavnými tanečníky, jako jsou Jose Neglia, bratři Vasqueovi nebo taneční soubor Salsa Brava. Salsa LA je působivý, elegantní a temperamentní styl, zahrnující propracovanou práci nohou. V současnosti se řadí mezi nejoblíbenější druhy salsy na světě a s jejími ukázkami se můžeme pravidelně setkat na největších světových festivalech salsy, jako je každoroční World Salsa Congress & Bacardi Festival.

Co je salsa LA?

Jedná se o styl, který si hodně vypůjčil z jiných tanečních forem. Ovlivněn byl kubánskou i newyorskou salsou, jazzem, swingem ale i společenskými tanci. Skloubením všech těchto vlivů byla salsa LA svými současnými tanečními milovníky dále propracována, a vznikla tak řada pro ni charakteristických otáček. Většina tanečních variací vychází z figury "cross-body lead", kdy tanečník vede svou tanečnici rovně kolem sebe. Tento základní taneční prvek se objevuje i v jiných typech salsy, např. v kubánské nebo newyorské salse. Všechny tři styly mají společných i mnoho dalších otáček. Například kubánská "setenta" je známá v newyorské salse a salse LA jako "hammer-lock".

Jak se "LA" liší od ostatních stylů?

Především je třeba říci, že "LA" se nezaměřuje na složité pohyby rukou, jež jsou běžné u základního kubánského stylu. Kromě toho otáčky "LA" se provádí pohybem po přímé linii narozdíl od kruhovitého pohybu kubánské salsy. Od newyorské salsy se "LA" liší tím, že je rytmicky uvolněnější. U newyorské salsy musí tanečníci přesně dodržovat okamžiky, kdy se zadrží nebo uchopí za ruce.

Je styl LA původní formou salsy?

Lidé v ulicích kolumbijského Cali tančí jinak než se tancuje v havanských klubech na Kubě. Kubánci žijící v Miami netančí stejně jako Kubánci doma. Lidé v různých koutech světa si interpretují salsovou hudbu po svém a vytvářejí si svůj vlastní taneční styl. Ve vývoji salsy sehrála úlohu velká dávka kreativity, díky níž se z ní stala rozmanitá a bohatá taneční forma. Jisté však je, že kořeny salsy jsou z kubánského sonu.

A co taneční improvizace u stylu LA?

Styl LA samozřejmě zahrnuje "shines" neboli taneční improvizaci. Jedná se o spontánní taneční formu se složitými krokovými variacemi v kombinaci s neméně spletitými pohyby rukou a celého těla. Taneční pár se během tance rozdělí a každý sám začne improvizovat. Vhodně se tak na chvíli naruší taneční stereotyp a oba mají možnost se individuálně projevit a zároveň reagovat na pohyb partnera. Improvizace se nejčastěji používá při rychlých sólech na konga.

Proč je dobré se učit styl LA?

Základní taneční pohyby u salsy LA vychází z figury "cross-body lead" a staví na všeobecných tanečních principem. Výukou salsy LA tudíž získáte dobré taneční základy, které vám umožní rozšířit svůj um o další styly (jako je kubánská, miamská nebo newyorská salsa).

Co je newyorská salsa?

New York je místem, kde se zrodil jedinečný druh salsy. Spolu s kubánskou salsou je to jeden z nejpopulárnějších stylů, s kterými se lze setkat po celém světě, od Londýna až po Japonsko, v Itálii nebo v San Franciscu. Tančí se v tanečních klubech, na pódiích, vyučuje se na lekcích tance - vliv newyorské salsy je znát všude. Stačí se zeptat kohokoli, kdo navštívil některý z větších festivalů salsy, jako je Bacardi Festival na Portoriku nebo West Coast Salsa Congress v Los Angeles, a potvrdí vám, že mnoho vystoupení je ovlivněno newyorskou salsou.

Proč je newyorská salsa tak oblíbená?

Zaprvé je pěkná na pohled. Především ženy při ní vypadají krásně. Řada figur newyorské salsy nechávají ženám vyniknout. Figury jsou elegantní a žena je při nich hlavní ozdobou. Dívkám se tento styl líbí díky pozornosti, která je jim dána, a muži jej mají v oblibě, protože sluší-li to jejich partnerkám, nevypadají špatně ani oni. Každý taneční styl, při němž tanečníci vypadají dobře, si nevyhnutelně získá oblibu. To je jedním z důvodů, proč profesionální tanečníci salsy na celém světě často do svých vystoupení a ukázek zařazují figury z newyorské salsy.

Zadruhé taneční figury tohoto stylu jsou velmi jednoduché a přitom efektní. Narozdíl od spletitých otáček salsy LA nejsou zde otáčky ani kroky nijak komplikované. Právě díky této prosté eleganci se newyorská salsa i dobře učí. Často se říká, že nejlepší taneční figury jsou ty, které jsou jednoduché a při nichž tanečníci vypadají dobře.

Jak se newyorská salsa liší od kubánské salsy?

Zaprvé taneční krok kubánské salsy je hodně krouživý, kdy partneři se navzájem obcházejí a přitom dělají různé otáčky. U newyorské salsy naopak převažuje figura "cross-body lead", prováděná po přímce, kdy partneři si neustále sem a tam vyměňují svá místa, a vytvářejí tak dynamické napětí. Zadruhé kubánské otáčky mohou být velmi komplikované a zahrnovat i složité pohyby rukou. Otáčky u newyorské salsy jsou naopak svižné a jednoduché. Navíc newyorská salsa má řadu piruet jak dívek tak mužů. Jsou to rychlé otočky, které jsou působivé na pohled a vzbuzující obdiv přihlížejících.

Z čeho newyorská salsa vychází?

V New Yorku se salse také říká "mambo". To odráží původ salsy, která se v tomto velkoměstě tančí. Newyorská salsa začínala jako mambo. Eddie Torres, "taneční král mamba", kdysi vystupoval na pódiu spolu se samotným "králem mamba" Titem Puentem. Přetvořil tradiční mambo do současné moderní podoby salsy a je dnes jejím nejslavnějším učitelem v New Yorku.

Newyorská salsa je také krásným dokladem toho, že salsa je směsicí různých tanečních stylů. Za dávných časů mamba tanečníci nedělali moc otáček nebo figur. Jak se tanec vyvíjel, začal přibírat figury z řady jiných tanců, jako je např. west coast swing nebo hustle.

Co znamená "tancovat na druhou dobu"?

Jedním z charakteristických rysů newyorské salsy je, že se "tančí na druhou dobu". Základní rytmus salsy má 8 taktů. Proto také obvykle počítáme: "raz, dva, tři, pauza, pět, šest, sedm, pauza". Jestliže tančíme první krok na "raz", pak říkáme, že "tancujeme na první dobu". Jestliže první krok děláme na "dva", pak říkáme, že "tancujeme na druhou dobu".

V New Yorku se výhradně tančí na druhou dobu. Jestliže místo na první začnete tancovat na druhou dobu, musíte zcela pozměnit rytmus svého těla. Musíte pozorně poslouchat hudbu a vycvičit své tělo, aby vnímalo druhou dobu. Znamená tá naprosto odlišnou interpretaci hudby. Pro ty, kteří zvládnou takovou přeměnu, se otvírá zcela nový svět hudebního a tanečního prožitku.

Co je "shines"?

"Shines" je forma improvizace, konkrétně složitější krokové variace, které partneři provádí, když se uprostřed tance rozdělí a tančí každý sám. "Shine" v angličtině znamená "lesknout se" nebo "zářit" a zde toto označení souvisí s představou, že tanečník si leští boty, aby se blýskl svou krokovou improvizací. "Shines"je velmi oblíbený v Los Angeles i v New Yorku, kde se mu též říká "mambo shines". Krokových variací "shines" jsou stovky, některé jsou dobře známé, jiné jsou velmi obtížné a dokáže je zvládnout jen několik málo tanečníků. Počet možných variací je neomezený -limitovaný je pouze představivostí a tvořivostí těch, kdo je tančí.

Newyorská salsa je nádherný taneční styl. Patří k nejelegantnějším druhům salsy a získává si ve světě stále větší oblibu. Ať se salsou začínáte nebo se jí již věnujete, newyorská salsa vždy může obohatit váš taneční repertoár a pomoci vám zvládnout improvizace "shines".

Kubánská salsa

Kubánská salsa je známá také pod označením "casino" (od něhož je odvozen název "casino rueda"). Taneční figury jsou charakteristické složitými pohyby rukou, neobvyklou spontánností a přirozeností.

Z nezjistitelných genetických příčin jsou Kubánci patrně nadáni nebývalou ohebností kloubů, která jim umožńuje provádět všechny ty krkolomné, ale nádherné taneční pohyby. Mnoho jejich otáček jako by popíralo fyzikální zákonitosti dané stavbou lidského těla. Když si právě říkáte, že nějaká jejich figura je zhola nemožná, přijdou s něčím ještě složitějším. Uchváceni jste však nejen jejich složitými propletenci rukou a nohou, ale především rytmem v jejich těle.

Miamská salsa

"Odnoží" kubánské salsy je styl, který se tančí v Miami. Toto město, které je Kubě geograficky velmi blízké, přijalo tisíce kubánských emigrantů a s nimi i jejich hudbu a tanec. Během několika málo desítek let se zde vyvinul samostatný taneční styl, odlišný od původní kubánské salsy.

Miamská salsa má sice mnoho podobných figur jako její mateřský tanec, ale vytvořila si svůj svébytný ráz. Ti, kteří navštíví salsové kluby v Miami, budou okouzleni rytmickou přesností, technickou dokonalostí a složitostí práce rukou i nohou.

Několik doporučení

Casino svým způsobem není nijak těžké zvládnout. De facto máte-li tu správnou techniku, pak je snadnější se ho naučit než ostatní druhy salsy. Například základním krokem je úplně jednoduchá chůze (s pauzou na každou čtvrtou dobu). Ale především získat tu správnou techniku ještě automaticky neznamená, že musíte absolvovat nákladný výlet na Kubu. Tajemství úspěchu máte přímo zde před sebou.

Dále je uveden seznam užitečných rad pro toho, kde se chce tento nádherný tanec naučit. Je to extrakt postřehů nabytých studiem a výukou tohoto stylu. Jedná se spíš o obecné principy než o popis jednotlivých kroků a figur. Přečtěte si je a vyzkoušejte na tanečním parketě.

Zachovejte klid

Chcete-li casino tancovat dobře, nesmíte spěchat. Musíte se pohybovat uvolněně a plynule. Snažte se, aby vaše pohyby byly přesné a nenásilné.

Veďte s jistotou

Pánové musí udržovat v rukou trvalé napětí. Rukama by měli vést svou partnerku po tanečním parketě. Neznamená to, že by jí měli vší silou svírat ruce. Spíš jde o to, vyvinout tu správnou míru napětí v pažích a dlaních, která je k vedení potřebná.

Nechte se vést

Má-li se dáma nechat dobře vést, měla by napětí svého partnera opětovat. Někdy však je třeba mít ruce více uvolněné a poddajné, je-li třeba bez zranění provést některou ze spletitých a obtížných figur kubánské salsy.

Choďte

Základem je neustálý pohyb po kruhu. Mají-li otáčky působit ladně a nenásilně, musí partneři kolem sebe CHODIT s pomyslnou osou otáčení někde mezi nimi. To je přímo nezbytné, když provádíte některé figury s propletenýma rukama, protože chůzí získáte čas k rozpletení rukou ze zdánlivě bezvýchodných situací.

Točte se s lehkostí

Při všech těch nádherných otáčkách kubánské salsy je nejdůležitější neztratit rovnováhu. Jeden ze způsobů, jak si ji udržet, je stará osvědčená taneční technika +

Dejte svým pohybům lesk

Jedním z tajemství toho, aby figury vypadaly pěkně, je dobrá práce rukou partnera. Když např. provádí otáčku "sombrero", měl by ruce, které zvedá nad partnerkou, více rozpřáhnout. Přitom by je měl rozvlnit, takže vznikne dojem, jako by v pohybu bylo 10 rukou najednou.

Pohybujte se s šarmem

Kubánská salsa vám, dámy, dává možnost se předvést. Ponechává vám spoustu prostoru dát na odiv svůj půvab. Využijte své tělo. Buďte svůdné, hravé i nápadité. Pohybujte se, jak vám zlíbí, hrajte si s rukama, ukažte, čím jste obdařeni.

To bylo několik tajemství vašeho tanečního úspěchu. Pak už zbývá jen cvičit, cvičit a ještě jednou cvičit. Skutečně není žádné větší tajemství než tvrdá dřina, opravdové nadšení a oddanost tanci. Hodně štěstí a radosti z tancování.

Co je casino rueda?

Dejte dohromady skupinu tanečníků salsy …
Utvořte společný kruh …
Určete jednoho ze svého středu, který bude vyvolávat taneční figury, jež pak budete všichni provádět …
SPONTÁNNĚ
provádí celá skupina složité taneční kroky, kombinace nebo dokonce výměny partnerů. Přidejte několik efektních prvků z timby …
a výsledkem bude úchvatné nádherně synchronizované
TANEČNÍ ŠÍLENSTVÍ

Historie Salsy aneb Jak to všechno začaloBylo by mylné se domnívat, že Salsa vznikla z ničeho nic a v jeden určitý moment. Salsu je třeba chápat jako další krok v evoluci hudebních žánrů, které svůj původ odvozují z afro-karibských kulturních pramenů.


Trocha historie nikoho nezabije:

Takže než se dostaneme k samotné Salse, je třeba se pohledem vrátit nějaké to století zpět, aby jsme zahlédli rodící se světélko dnes tak oslnivě populárního hudebního stylu.

Rok 1492 nebyl významný pouze objevením „Nového světa“, ale i prvními kontakty evropské (španělské) a karibské kultury.

Dalším důležitým mezníkem byl rok 1511. Od tohoto roku začal do těchto končin pronikat vliv africké kultury. Jejími nositeli byli Španěly zavlečení černí otroci z Afriky.

Podívejme se nyní trochu blíže na dva konkrétní ostrovy ležící v karibském moři. Ty totiž co se vývoje afro-americké hudby týče, hrály od prvopočátku zásadní roli. Kuba i Puerto Rico měli v mnoha směrech podobný osud. Obyvatelé obou ostrovů trpěli dlouhou dobu pod tuhým otrokářským režimem, bojovali proti španělské nadvládě a nakonec se, v případě Kuby alespoň na čas, dostali pod vliv USA.

Pohnutá historie obou zemí byla pak pomyslný plamen pod kotlem, ve kterém se ze španělských, afrických a domorodých kulturních ingrediencí začaly postupně linout vůně jednotlivých hudebních stylů.


Je třeba dodat, že i když kořeny Salsy a všech příbuzných hudebních žánrů mají svůj původ na Kubě, Puerto Ricu a potažmo i v Africe, další vývoj se odehrával především na severoamerickém území. Část karibských hudebníků našla svůj nový domov na západním pobřeží USA.  Mnohem větší význam a vliv, co se afro-karibské hudby týče, však brzy získalo pobřeží východní. Především pak New York se svými Puerto Rickými a Kubánskými komunitami byl tím pravým semeništěm pro následný boom této hudby.

Postupujme tedy nyní v našem bádání po jednotlivých desetiletích a sledujme vývoj hudebních směrů, které vedly až k současné podobě této tak živé a temperamentní hudby. (Ani zdaleka si netroufám tvrdit, výčet jednotlivých hudebních stylů a jejich protagonistů je kompletní a zcela vyčerpávající. Následující přehled si klade za úkol pouze základní zmapování jednotlivých vývojových etap v latinsko-americké hudbě.)

Léta dvacátá a třicátá:

Nový karibský styl se rychle rozšiřuje především v New Yorku, konkrétně pak v jeho části zvané El Barrio. Zde se nacházela početná Puerto Rická komunita. Brzy zde začaly vznikat hispánské kluby, divadla, rádiové stanice a nahrávací studia. Vliv latinské hudby začal znatelně sílit a postupně přesáhl hranice samotného El Baria. Brzy se vyprofilovaly dva hlavní směry, kterými se latinská hudba prosadila do širšího posluchačského povědomí:

Prvním směrem byla RUMBOVÁ horečka, která zachvátila i anglo- americkou většinu v Bronxu a ostatních částech New Yorku. Málo kdo asi ví, že Rumba má ještě tři další formy: GUAGUANCO, YAMBO (oba jsou párové tance) a COLOMBIU (sólový mužský tanec).

Druhý směr nebyl již tak přímočarý a na první pohled patrný. Nicméně bezpočet jazzových hudebníků, a to i těch nejslavnějších, jako Duke Ellington, začala do své hudby přimíchávat tuto novou latinskou příchuť. Afro-karibská hudba se tak pokradmu dostala i do tak prestižních tanečních klubů, jakým byl třeba Cotton Club.

Léta čtyřicátá a padesátá:

Čtyřicátá léta byla synonymem pro masivní nástup nového hudebního stylu, kterým bylo kubánské MAMBO. Jeho hlavními představiteli byli Perez Prado na západním a Israel Lopez zvaný Cachao na východním pobřeží.

Latino jazz v té době do značné míry representovali jazzoví velikáni jako Dizzy Gilespy, nebo Charlie Parker.

V padesátých letech vrcholilo mezi anglo-americkou veřejností Mambové opojení a na obzoru se již rýsoval další fenomén přicházející z karibského hudebního kotle – CHA CHA CHA. Ta zasáhla spojené státy a následně i zbytek světa s nebývalou silou. Cha-chu následovalo Dominikánské MERENGUE, kubánský SON a Puerto Rická BOMBAPLENOU. Tak byly připraveny všechny potřebné ingredience pro pikantní hudební směs, která měla vzniknout. V těchto letech se také poprvé vynořuje jméno jedné ze salsových legend. Nebyl jí nikdo menší než Tito Puente, který byl v té době znám především jako velký propagátor Cha-chi. Později se mu po právu dostalo titulu „Král latinsko-americké hudby“.


Léta šedesátá a sedmdesátá:

Tyto léta můžeme bez obav nazvat léty salsovými, i když Salsa samozřejmě nebyla jediným hudebním stylem, který se v té době prosazoval. Západní pobřeží USA bylo plné BOSSA NOVY a východní pobřeží řádilo v rytmu BUGALU.

Je důležité si uvědomit, že v těchto letech se „díky“ režimu Fidela Castra počet karibských přistěhovalců do Spojených států razantně zvýšil. S nimi pak ve větší míře vzrostl i vliv latinsko-americké kultury a potažmo i hudby. V refrénech těchto „nových“ Američanů stále častěji zaznívala témata spojená se starou domovinou a steskem po ní. Nezřídka pak prosakovala i nepřímá politická prohlášení. Jména jako Eddie Palmieri, Ray Barretto,  Celia Cruz, El Gran Combo, Los Van Van a další hvězdy té doby již dnes patří mezi salsové legendy.

Vše podstatné se v tehdy točilo okolo hudebního nakladatelství Fania Records, které produkovalo většinu těchto špičkových umělců. Salsa, jak se postupně začalo říkat hudbě, která vznikala míšením všech dříve zmiňovaných žánrů, přibírala další a další příchutě. Kolumbijské, Panamské, nebo Brazilské motivy zcela přirozeně zapadaly do již dosti různorodé směsi stylů.


Léta osmdesátá a devadesátá:

Léta osmdesátá byla spíše jen dozvukem let sedmdesátých. Hektický vývoj této hudby z předchozích let se znatelně zmírnil. Pokud se v tomto směru dá mluvit o nějaké inovaci, bylo jí rozšíření Salsy ROMANTIKY, která se vyznačovala prvoplánovými milostnými motivy a podezřele velkým množstvím pohledných mladých interpretů, kteří těžili z faktu, že drtivá většina posluchačů byla něžného pohlaví. Tímto novým trendem dosti trpěla kvalita produkované hudby a následně pak i celkový zájem o Salsu jako takovou. V té době se ještě více zviditelnilo Dominikánské Merengue, které na rozdíl od Salsy Romantiky energií a razantností přímo překypovalo.

Naštěstí pro Salsu přišla léta devadesátá a s nimi nový silný obrozovací impuls. Hudebníci se začali vracet k  tradičním a  živějším výrazovým prostředkům. Což se na nápaditosti nových salsových skladeb okamžitě projevilo. Salsa rychle dobývala dříve ztracené pozice a začala se dokonce rozšiřovat do zcela nových končin. Salsová horečka se brzy přenesla přes Atlantik do Evropy a následně i do zbytku světa. Kupříkladu v Japonsku je tato hudba vyjímečně oblíbená. Co se taneční scény týče, vznikají nové trendy a styly, kterými je Salsa interpretována.

Z části se tato obrozovací vlna dá přičíst na vrub takzvaně „starým bardům“ jako například Celia Cruz, Tito Puente, nebo Gloria Estefan jejíž alba Mi Tierra a Abriendo Puertas obzvlášť zazářila.

Kromě nich se na této nové latino horečce podíleli i ne zcela salsoví umělci jako znovuobjevený Carlos Santana, Ricky Martin, Shakira a další interpreti, jejichž kořeny sahají právě do onoho pomyslného hudebního kotle. Většina z těchto muzikantů se od Salsy opět vzdálila a nasměřovala svůj styl více ke střednímu proudu tzv. Latino Popu.

Téměř opačným směrem se pak vyvíjela třetí skupina hudebníků, kteří od rocku, rapu a hip hopu „utekli“ k  Salse. Samozřejmě, že si určité prvky ze své původní tvorby přenesly i do Salsy. Mezi nejznámější přestavitele této hudební větve patří Marc Anthony, La India, nebo skupiny jako Africando a DLG.

Pokud se dá vysledovat nějaký směr vývoje, podle kterého by se dalo odhadnout, kam že to Salsa bude v budoucnu směřovat, tak je to určitě snaha o návrat k původním kořenům. Jedno je však již nyní jasné. Salsa byla, je a s největší pravděpodobně i bude pestrou směsí nejrůznějších stylů a směrů.

Co je však nejdůležitější a zároveň velmi potěšující zjištění nakonec? Je to fakt, že Salsa se stala samostatným životaschopným organismem, který má silný potenciál i nadále růst a rozvíjet se. Přejme tedy Salse a potažmo i sami sobě, ať se tak děje k radosti potěšení všech „nešťastníků“, kteří byli lapeni do vábivých sítí této neodolatelné hudby.
Princip tance
Při tanci se používá několik základních figur, které většinou tvoří základ tance. Figury jsou choreograficky zpracovány tak, aby na sebe plynně navazovaly a tvořily jeden taneční celek. Záleží na tom, zda tančíte na hudbu pomalou nebo svižnější. Velice důležitý je rytmus, který tanci dodává jeden nebo více bubínků. Mimo choreografie je rovněž důležitá osobitost. Pokud by v tanci chyběla, nebyl by ničím jiným než odcvičeným vystoupením. Je nutné tanec prozářit svou vlastní duší, která je u každé tanečnice, i u začínající, odlišná. Záleží na temperamentu dívky či ženy, zda ze sebe vydá svůdný pohled a zda prozařuje jemným eteričnem. Právě proto je orientální tanec tak krásný a uchvacuje po celá staletí. Tanec pomáhá fyzicky i psychicky, stačí jen překonat nelehké začátky, protože netrénované tělo mnohdy zpočátku protestuje. Při odborném vedení je však výsledný tanec nádherný a uchvacující. Jaké figury se v tanci používají a jaké se naučíte v prvních hodinách? První je kroužek v pánvi a osmičky v pánvi. Pokračujeme kroužkem v hrudníku a kroužkem hlavou. V dalších fázích se učíme tzv. vlnění celým tělem, které se skládá z jednotlivých kroužků - pánev - hrudník - hlava. Po šesti měsících výuky se začíná Vaše tělo krásně vlnit a začínáme se spojováním figur a první choreografií. Vaší největší satisfakcí za vynaložené úsilí je to, že budete moci tančit figury sama podle svých vlastních pocitů a vytvořit tak nádherný a neopakovatelný originální tanec.
 

Krása těla
Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla, s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tanec je charakteristický klidnými, plynulými a především smyslnými pohyby, které jsou střídány rytmickým potřásáním boků a paží. Zatímco západní tance jsou zaměřeny spíše na kroky a jsou všeobecně považovány za společenskou událost, východní tance kladou důraz především na svaly a tanec samotný je spíše rituálem. V tradičním břišním tanci není nikdy koleno umístěno výše než kyčel, běžné je střídání různých pozic, včetně tance vsedě či v kleku na zemi.
 
O tanci
Jen málokterý tanec v sobě skrývá prvky tolika rozmanitých kultur, zvyků a tradic jako právě orientální břišní tanec. Proto i jednotný název není zcela přesný. Setkáváme se zde totiž s prvky španělského, indického i perského tance, a tak jsou často užívány různé názvy - východní, břišní či orientální tanec. Ve středověku se díky kočovníkům pocházejícím z Indie tanec rozšířil po celé Evropě. To, co je pro Američana "belly dance", je pro Francouze "dance du ventre", pro Řeka "cifte telli", pro Turka "rakkase" a pro Egypťana "raks sharki". Název však určitě není to nejdůležitější, vždy se v tanci snoubí ladné pohyby s radostí a krásou, tedy s tím, co činí člověka šťastným. Tento tanec dává tanečnicím prostor, umožňuje velké množství improvizace a nových prvků a právě to jej činí zvláštním, jedinečným a nesrovnatelným s "běžným" tancem.
 

Kostýmy
Různorodost východního tance se prolíná i do kostýmů. Pro řecké tanečníky byly typické žluté, zelené či červené kostýmy doplněné drobnými hudebními nástroji, klasický perský kroj je charakterizován dlouhým kabátcem s dlouhými rukávy. Pro Blízký i Střední východ jsou typické rovněž určité druhy kalhot. Zatímco perské jsou úzké a volné u kotníků, pravé turecké "harém" kalhoty jsou bohatě řasené a podebrané těsně u kotníků. Pro oba styly jsou typické jasné barvy, perské jsou charakteristické květovaným, ozdobným dekorem, turecké pak spíše proužkem. Kostým dodá tanci nádherný lesk. Cinkot drobných penízků či perliček zase neopakovatelný zážitek při každém pohybu těla.
 

 

Účes
Může se zdát, že typické pro orientální tanec jsou dlouhé vlasy. Ačkoli jsou v dnešní společnosti u žen přirozené vlasy spíše kratší, existují možnosti, jak si k dlouhým vlasům "pomoci". Zcela originální je použití různých přileb či ozdobných pokrývek hlavy, na kterých jsou umístěny copy.
 

Historie
Prameny přinášejí různé informace o tom, kdy a kde přesně tanec vznikl. Kořeny břišního tance lze hledat snad již v dobách antiky. Kult úrody a hojnosti byl odedávna spojen se jmény velkých bohyň jako Venuše, Afrodita či Ceres. Lidstvo věřilo, že úroda, plodnost a život bez živelných pohrom je spojen právě s těmito velkými matkami - bohyněmi. Samotný život tak byl spojen s čistou krásou ženského těla. Proto ve starých pramenech můžeme nalézt zmínky o tom, že dívky v různých koutech světa (Střední východ, západní Asie, Řecko, Kypr, Egypt či severní Afrika) mohly být vysílány do chrámu a zde tančit se zvláštním důrazem na břicho jako symbol plodnosti. Např. v Egyptě je i dnes tradicí zvát ke svatebnímu obřadu břišní tanečnici a pořizovat obrázky rukou manžela na jejím břiše. To dokládá i fakt, že břišní tanec mohl vzniknout v Africe jako tanec rodiček. Ženy primitivních kmenů tančily spolu s rodičkou a pomohly jí tak dosáhnout hladkého porodu. Zdravotní účinky břišního tance jsou překonatelné. Správným prováděním cviků lze dosáhnout i úspěšného otěhotnění tam, kde běžné metody selhaly, neboť při tanci dochází k vnitřní stimulaci orgánů. Proto je břišní tanec stále vyhledávanější jako terapie duševní i fyzická.
 

Tradice
Dle dávných tradic se břišní tanec tančí naboso. Důvod je prostý: jen tak je možné bezprostřední spojení s Matkou zemí.
Břišní tanec vyrostl na tradici východní hudby. Ačkoli dnešní tanečníci používají hudby s prvky západní kultury, rytmus hudby blízkého a středního východu je dominantní. Zatímco západní hudba vychází z rytmu a pravidelnosti, východní hudba je "svobodnější", dávající větší prostor nejen hudebníkům, ale především tanečníkům.
Tradičně je při tanci používáno i různých drobných nástrojů, buď jako určitý dodatek k hudbě či jen jako jediný doprovod. Typickým nástrojem se tak staly drobné činelky, jak je známe např. ze španělských tanců. Typické pro břišní tance je používání rozmanitých pomůcek: šátky, závoji, svíčkami a meči počínaje a živými hady konče. Tyto rekvizity měly působit svou magickou silou, např. had je symbolem mužského i ženského pohlaví. Navíc, sníte-li hadí ocas, stanete se prý nesmrtelnými.
 

 

Pro koho je tanec určen?
Pro všechny věkové i váhové kategorie bez rozdílu. Tanec je dokonce vhodný pro všechny stupně těhotenství, samozřejmě pouze pokud těhotenství probíhá naprosto normálně a hlavně, je-li tanec správně prováděn. Přestože orientální břišní tanec vznikl jako tanec lidový, získává stále větší oblibu i v řadách profesionálů.
 

 

Kdo a proč tancuje
Pro většinu žen a dívek byl břišní tanec jen velmi exotický pojem, pod kterým si mnozí představují v těch nejbujnějších fantaziích směs erotiky a sexu. Dá tak také chápat. Pokud se ale na něj podíváme z té střízlivější stránky, zjistíme, že se jedná o krásnou formu spojení tance a relaxace. V našich kurzech nabízíme po dvou letech absolutoria několik výrazně odlišných forem výuky. Proč až po dvou letech? Nejdříve se každá žena musí s orientálním tancem seznámit a ujasnit si, co jí přináší. Většina žen a dívek přichází většinou ze zvědavosti, teprve později zjišťují, že tanec jim dává daleko více. Zapomenou na starosti všedního dne, jejich tělo se stává daleko pružnější. Ty, které měly v mládí touhu věnovat se baletu, nacházejí mnoho podobného i v orientálním tanci. Záleží na každé ženě, zda poodhalí roušku tajemství, která tento nádherný tanec zahaluje.
 

 

Co tanec přináší
Pokud máte i Vy zájem zkusit něco nového, chcete strávit jednu či více hodin týdně ve víru orientálního břišního tance a oddat se jeho kouzlu, jste srdečně vítáni v našich kurzech. Nespornou výhodou orientálního tance je jeho univerzálnost. Je ideální pro všechny věkové kategorie i všechny stupně kondice. Orientální tanec je rovněž jedinečným nástrojem pro formování ženského těla, s důrazem na břišní svalstvo, ale i kyčle a hrudník. Můžete si proto příjemnou formou zkrášlit postavu a především ony známé "kritické" partie. Proto jsou naše kurzy otevřeny pro všechny zájemkyně, výuka není omezena věkem ani kondicí. Začátečníci se v kurzu naučí ovládat své tělo, seznámí se základními figurami i jednoduššími formami břišního tance. Po absolvování kurzu mají zájemci možnost pokračovat v kurzech pro pokročilé.
 

 

Oděv
Na tancování doporučujeme širokou sukni nebo šátek kolem pasu a přiléhavější tričko, tzv. top nebo body. Vhodný je oděv, který umožňuje, aby cvičitelka viděla, zda jsou figury prováděny správně, tj. mělo by být vidět bříško. Doporučujeme měkkou obuv nebo silnější ponožky.
 

 

Hudba - jakou si vybrat
To, bez čeho se však rozhodně při orientálním tanci neobejdete, je hudba. Pro úplné začátečníky doporučujeme jednak výrazně rytmickou (pro rázné a svůdné prvky typu tzv. shimmi) a také velmi pomalou hudbu (pro kroužky a „ladné“ pohyby). Zpočátku Vám tóny spíše jen zpříjemní Vaše úsilí. Správné vnímání orientálních rytmů může především nám středoevropanům činit problémy a vyžaduje čas. Ale věřte, že po půl roce až roce budete sama schopná dodat razanci i ladnost svému pohybu v tom správném okamžiku.
Dnes se skládáním hudby pro orientální tanec věnuje celá řada autorů. Mezi ty nejvýznamnější, kteří se věnují právě hudbě určené speciálně pro břišní tanec, patří tito (v abecedním pořadí): Aboud Abdel Al, Amany & Bassem, Amany & The Badawist, Bashir Abdel Al, Bassem & Noura, Chalf Hassan, Emad Sayyah, Ensemble Huseyin Turkmenler, Esin Engin Orkestrasi, Essam Rashad, Farid al-Atrash, George Abdo, Hamouda Ali, Hassan Abou So'oud, Haytham Salaheddine, Hossam Ramzy, Mohammad Abdul Wahab, Mohammad Hijazi, Mostafa Sax, Omar Faruk Tekbilek, Omar Khorshid, Setrak, Soher Zaki, Solace Collection, Tarek al-Bacha.
Zároveň je nutné poznamenat, že každý národ má své specifické zvyky. Od nich se pak odvíjí i jiný druh hudby i tance. S jiným stylem se tak setkáte v Egyptě, s jiným v Libanonu. Zpočátku se tedy výběrem toho správného nosiče nemusíte příliš trápit. Zaměřte se spíše na to, zda se Vám hudba líbí a není Vám nepříjemná. Když se začnete při prvních tónech bezděky vlnit, vybrala jste si správně.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Good post

(RobertArist2145, 14. 1. 2022 6:34)

"Howdy! I simply want to offer you a big thumbs up for the great info you have right here on this post. I'll be coming back to your site for more soon."
https://tinyurl.com/ycaps6z3

IMVU Credit Generator-Free IMVU Daily Credits

(belleDip, 18. 6. 2021 0:04)

https://community.khoros.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/110265

===========
wow. i found it finally. thanks!

How Can I Get Free Credits On IMVU 2022
Free IMVU Credits Glitch
Real Free IMVU Credits 2022

Holding ROBLOX Gift Cards 2021

(Mixwhivy, 1. 1. 2021 22:00)

https://graws-things.tumblr.com/post/633693483905024000/roblox-hack-2021-robux-tickets-generator-free

KW:
I Need Free Robux 2020 DECEMBER UPDATED
Pin Of ROBLOX Gift Cards 2021
ROBLOX Gift Cards Gift With Purchase 2021
Does Target Have A ROBLOX Gift Cards 2021

ROBLOX Gift Cards Pins 2021

(Mixwhivy, 16. 12. 2020 6:05)

https://booksfactorypdf.weebly.com/about.html

KW:
ROBLOX Robux Generator No Verification 2020 DECEMBER UPDATED
Robux And Tix Generator 2020 DECEMBER UPDATED
Do Visa Gift Cards Work For ROBLOX 2021
What Are ROBLOX Gift Cards For ? 2021

What have you been up to? Talking about covid

(rambobuign, 6. 11. 2020 4:05)

What have you been up to? I am fascinated about covid19. Can you talk about it? If the same thread is opened please redirect my post :). Thanks :).

PS: I don't know any people with covid and you? rambo :D

Thank you very much for the invitation

(Mixwhivy, 14. 7. 2020 1:33)

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you? I am from France :)

How To Hack In To ROBLOX Accounts MAY 2020

(rardchuro, 15. 4. 2020 19:24)

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate - ULTIMATE GENERATOR for ROBLOX GAME Club BUILDERS AVAILABLE! 2020 APRIL/MAY UPDATED!

KW:
ROBLOX Robux Generator No Offers 2020 APRIL UPDATED
Get Free Robux 2020 APRIL UPDATED

Test, just a test

(rardchuro, 1. 7. 2019 20:59)

Hello. And Bye.

cat

(moech2mo@yahoo.com, 27. 10. 2007 17:41)

cat

(moech2mo@yahoo.com, 22. 10. 2007 23:32)

CA__

(6kdrmucvtxv@come.to, 22. 5. 2007 19:25)

<h1>lab confirmed!reordered immortality complicates:withstood:interpersonal salves disgustedly.<A HREF="http://www.amanufacturedhomerefinancing.com/"> UT__ </A> [url=http://www.amanufacturedhomerefinancing.com/] UT__ [/url] UT__ http://www.amanufacturedhomerefinancing.com/ <A HREF="http://www.amanufacturedhomerefinancing.com/">http://www.amanufacturedhomerefinancing.com/</A> Oderberg involve?meritoriousness <A HREF="http://www.arefinanceinternet.com/"> DE__ </A> [url=http://www.arefinanceinternet.com/] DE__ [/url] DE__ http://www.arefinanceinternet.com/ <A HREF="http://www.arefinanceinternet.com/">http://www.arefinanceinternet.com/</A> mourning mien eviller thoughtlessness <A HREF="http://www.arefinancingmortgageloans.com/"> Refinancing Mortgage Loans rates </A> [url=http://www.arefinancingmortgageloans.com/] Refinancing Mortgage Loans rates [/url] Refinancing Mortgage Loans rates http://www.arefinancingmortgageloans.com/ <A HREF="http://www.arefinancingmortgageloans.com/">http://www.arefinancingmortgageloans.com/</A> generations cringed injected <A HREF="http://www.acaliforniarefinanceproperty.com/"> Illinois </A> [url=http://www.acaliforniarefinanceproperty.com/] Illinois [/url] Illinois http://www.acaliforniarefinanceproperty.com/ <A HREF="http://www.acaliforniarefinanceproperty.com/">http://www.acaliforniarefinanceproperty.com/</A> riot chewers.empowered customizers <A HREF="http://www.asecondmortgagerefinance.com/"> AL__ </A> [url=http://www.asecondmortgagerefinance.com/] AL__ [/url] AL__ http://www.asecondmortgagerefinance.com/ <A HREF="http://www.asecondmortgagerefinance.com/">http://www.asecondmortgagerefinance.com/</A> commentator cosy <A HREF="http://www.ahomemortgagerefinanceloans.com/"> Colo </A> [url=http://www.ahomemortgagerefinanceloans.com/] Colo [/url] Colo http://www.ahomemortgagerefinanceloans.com/ <A HREF="http://www.ahomemortgagerefinanceloans.com/">http://www.ahomemortgagerefinanceloans.com/</A> lateral stony rare <A HREF="http://www.adenverhomerefinance.com/"> Oregon </A> [url=http://www.adenverhomerefinance.com/] Oregon [/url] Oregon http://www.adenverhomerefinance.com/ <A HREF="http://www.adenverhomerefinance.com/">http://www.adenverhomerefinance.com/</A> northerly diaphragms </h1>